Kaartspel Even Anders

Kaartspel Kijk, jij bent al Even Anders als ik!

Zorgprofessionals hebben weinig kennis van religie en levensbeschouwing, maar willen er graag meer over weten. Dat was de conclusie uit een onderzoek van gezondheidswetenschapper prof. dr. L.J. Tiesinga. (N.B. Naar aanleiding van dat onderzoek is, in opdracht van de stichting, een vervolgonderzoek “Zingeving; aan gedacht?” uitgevoerd met als doel het perspectief van de zorgvragers te belichten.)

Het kaartspel Even Anders speelt in op deze vraag. Het spel gaat over de betekenis van religie en levensbeschouwing in het dagelijks leven van mensen: eten, kleding, bidden, inrichting van het huis of bijzondere levensmomenten. Het spel en het bijbehorende boekje besteden aandacht aan hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, katholicisme, protestantisme, islam, humanisme en ietsisme. De kaarten zijn duidelijk en fraai vormgegeven. Het kaartspel is een prima middel om aandacht te besteden aan een belangrijk aspect in de gezondheidszorg: oog hebben voor wat betekenis heeft in het leven van cliënten.

Spelsuggesties

Niet kwartetten, maar octetten!
Met dit spel kun je kwartetten, maar dan door setjes van acht kaarten te verzamelen, in plaats van de gebruikelijke vier. Je kunt afspreken acht kaarten van hetzelfde thema te verzamelen (de gemakkelijkste variant) of acht kaarten van dezelfde levensbeschouwing.

Patience

Ook in je eentje kun je dit spel spelen, net als patience. Maak acht stapeltjes kaarten waarbij de bovenste kaart van elk stappeltje open ligt. Verzamel acht setjes van de thema’s of de levensbeschouwingen. Vals spelen mag, zolang je het aan niemand vertelt!

Ervaringenwaaier

Maak een waaier van de kaarten en laat de deelnemers ieder een kaart kiezen. Zij mogen de gekozen kaart alleen houden als ze bij de kaart iets kunnen vertellen over een eigen ervaring met een cliënt. De eerste deelnemer die drie kaarten heeft verzameld, mag beginnen te vertellen.

Wie is het?

Eén deelnemer gaat de kamer uit. Een andere deelnemer wordt aangewezen als cliënt. Als de eerste deelnemer weer binnenkomt, moet hij of zij erachter komen wie de cliënt is en welke levensovertuiging hij of zij heeft. Dat mag alleen met vragen die met ja of nee beantwoord kunnen worden.

Themamiddag

Organiseer een themamiddag over levensbeschouwelijke opvattingen die je tegenkomt en die je werk interessant maken of juist frustreren. De themamiddag kan bijvoorbeeld gaan over de vraag in hoeverre je in je werk begrip kunt tonen voor het geloof van een cliënt. Eén van de bovenstaande spelsuggesties kan een manier zijn om met het kaartspel de discussie op gang te brengen.

Wie niet op weg gaat, doet zichzelf tekort…

Door de grote diversiteit aan levensbeschouwingen in ons land hebben we moeten kiezen voor een beperkt aantal levensbeschouwingen, waarvan we ook maar een bescheiden hoeveelheid informatie konden opnemen. Dit spel is dan ook niet meer dan een wegwijzer.

De uitgave van het spel is mede mogelijk gemaakt door de Landelijke Stichting Beheer Kruiswerk (LSBK); Stichting Centrale Raad voor Gezinsverzorging; Stichting RCOAK; Stichting Porticus; Kerk en Wereld en de Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum (SIOC).