Wie zijn wij

Stichting Even Anders heeft als doel aandacht en invulling te geven aan spiritualiteit als onderdeel van de zorg. De stichting is in staat innovatieve, duurzame projecten of initiatieven financieel te ondersteunen.
Als je project raakvlakken heeft met spiritualiteit en zingeving in de gezondheidszorg en hierbij rekening houdt met verschillende levensbeschouwingen, dan kun je in aanmerking komen voor onze subsidie of donatie. 

BELEIDSPLAN

Strategie

Kernprincipes​ ​en​ ​uitgangspunten​ ​van​ ​de​ ​instelling
Stichting​ ​Even​ ​Anders,​ ​spiritualiteit​ ​in​ ​zorg​ ​(hierna​ ​te​ ​noemen​ ​‘de​ ​stichting’)​ ​heeft​ ​een​ ​ANBI (Algemeen​ ​Nut​ ​Beogende​ ​Instelling)​ ​status​ ​en​ ​is​ ​een​ ​zuiver​ ​vermogensfonds.​ ​Bij​ ​het​ ​realiseren​ ​van projecten​ ​zal​ ​gezocht​ ​worden​ ​naar​ ​samenwerking​ ​met​ ​andere​ ​organisaties​ ​en/of​ ​fondsen​ ​die​ ​gelijke doelen​ ​nastreven.

Statutaire​ ​doelstelling

De​ ​statutaire​ ​doelstelling​ ​van​ ​de​ ​stichting​ ​luidt:​ ​“het​ ​geven​ ​van​ ​aandacht​ ​en​ ​invulling​ ​aan​ ​spiritualiteit als​ ​functie​ ​en​ ​onlosmakelijk​ ​onderdeel​ ​van​ ​een​ ​kwalitatief​ ​verantwoorde​ ​maatschappelijke-​ ​en gezondheidszorg,​ ​waarbij​ ​geloofsovertuiging​ ​en​ ​levensbeschouwing​ ​in​ ​de​ ​samenleving​ ​de​ ​bases vormen​ ​van​ ​alle​ ​handelingen​ ​in​ ​de​ ​zorg​ ​en​ ​voorts​ ​al​ ​hetgeen​ ​dat​ ​met​ ​een​ ​en​ ​ander​ ​rechtstreeks​ ​of zijdelings​ ​verband​ ​houdt​ ​of​ ​daartoe​ ​bevorderlijk​ ​kan​ ​zijn,​ ​alles​ ​in​ ​de​ ​ruimste​ ​zin​ ​van​ ​het​ ​woord.”

Afwezigheid​ ​van​ ​winstoogmerk

De​ ​stichting​ ​heeft​ ​geen​ ​winstoogmerk.

Bestemming​ ​liquidatiesaldo

Een​ ​batig​ ​saldo​ ​na​ ​vereffening​ ​moet​ ​worden​ ​besteed​ ​conform​ ​de​ ​doelstelling.

Missie

De​ ​stichting​ ​wil​ ​op​ ​allerlei​ ​manieren​ ​aandacht​ ​vragen​ ​voor​ ​spiritualiteit​ ​en​ ​geloofsbeleving​ ​in​ ​de maatschappelijke-​ ​en​ ​gezondheidszorg,​ ​zelfstandig​ ​maar​ ​eventueel​ ​ook​ ​door​ ​samenwerking​ ​met andere​ ​organisaties​ ​en/of​ ​vermogensfondsen.​ ​Samenwerking​ ​kan​ ​in​ ​verschillende​ ​vormen​ ​en resulteert​ ​in​ ​een​ ​breder​ ​draagvlak,​ ​risicospreiding,​ ​efficiency​ ​en​ ​synergie.

Werkzaamheden​ ​van​ ​de​ ​instelling

Projecten en subsidie aanvragen worden door het bestuur onderverdeeld in drie verschillende clusters, te weten:

  • Cluster 1: Zoveel hoofden, zoveel zinnen: op zoek naar zin in zorg in een veelkleurige samenleving (identiteit in de zorg, eigen waarde, authenticiteit en interculturaliteit).
  • Cluster 2: De kunst van zingeving: het gaat om steeds blijven zoeken naar zingeving, (zelf)zorg en expressie (specifiek de  kunst van spiritualiteit in de zorg).
  • Cluster 3: Barmhartigheid, hoezo?!:  Compassie/barmhartigheid is het centrale thema dat elke religie of levensbeschouwing in zich bergt…  het uitstrekken naar de ander.

Werving​ ​van​ ​gelden

De​ ​wijze​ ​waarop​ ​de​ ​instelling​ ​gelden​ ​werft

Incidenteel​ ​kan​ ​er​ ​werving​ ​van​ ​fondsen​ ​plaatsvinden​ ​voor​ ​financiering​ ​van​ ​bepaalde​ ​projecten.​ ​​De werving​ ​van​ ​fondsen​ ​gebeurt​ ​door​ ​het​ ​bestuur​ ​en​ ​door​ ​het​ ​bestuur​ ​aan​ ​te​ ​wijzen​ ​derden​ ​op​ ​een professionele​ ​en​ ​directe​ ​wijze,​ ​door​ ​middel​ ​van​ ​het​ ​aanspreken​ ​van​ ​persoonlijke​ ​c.q.​ ​zakelijke contacten.​ ​​​Fondsenwerving zal uitsluitend plaatsvinden voor ondersteuning van algemeen nut beogende projecten, geïnitieerd door de stichting of door met de stichting samenwerkende partijen.

Beheer

Vermogen​ ​van​ ​de​ ​instelling

Het​ ​bestuur​ ​beschikt​ ​gezamenlijk​ ​over​ ​het​ ​vermogen​ ​van​ ​de​ ​stichting.

De balans met toelichting, waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard, zal jaarlijks worden opgemaakt binnen de in de statuten gestelde termijn. De kosten die de stichting maakt zijn gerelateerd aan de activiteiten.

Het fonds van de stichting beschikt over een vermogen; hieruit financiert de stichting haar kosten en activiteiten, waaronder het verstrekken van financiële bijdragen. Het beheer van een gedeelte van het vermogen is ondergebracht bij een professionele vermogensbeheerder die binnen het mandaat zelfstandig het vermogen beheert. Incidenteel kan ook een gedeelte van dit vermogen voor subsidiëring van projecten worden gebruikt. Eenmaal per jaar vindt er een gesprek plaats tussen de penningmeester van de stichting en een vertegenwoordiger van de vermogensbeheerder.

Beschrijving​ ​administratie​ ​organisatie

Het​ ​bestuur​ ​wordt​ ​ondersteund​ ​door​ ​een​ ​bureau,​ ​met​ ​als​ ​kantoorlocatie​ ​Amersfoort.​ ​Het​ ​bureau​ ​is telefonisch​ ​bereikbaar​ ​op​ ​dinsdag​ ​van​ ​09.00​ ​tot​ ​15.30​ ​uur​ ​en​ ​op​ ​vrijdag​ ​van​ ​09.00​ ​tot​ ​13.00​ ​uur.​ ​Op de​ ​overige​ ​dagen​ ​kunt​ ​u​ ​een​ ​bericht​ ​via​ ​e-mail​ ​sturen​ ​of​ ​een​ ​bericht​ ​inspreken​ ​op​ ​de​ ​voicemail (06-40504665).​ ​De​ ​parttime​ ​medewerker​ ​van​ ​het​ ​bureau​ ​is​ ​gedetacheerd​ ​vanuit​ ​Stichting​ ​Else​ ​en wordt​ ​betaald​ ​conform​ ​de​ ​CAO​ ​V.V.T.​ ​​​Deze​ ​ambtelijk​ ​secretaris​ ​maakt​ ​de​ ​agenda​ ​en​ ​het​ ​verslag​ ​van de​ ​bestuursvergaderingen​ ​en​ ​verzorgt​ ​de​ ​in-​ ​en​ ​uitgaande​ ​correspondentie;​ ​tevens​ ​houdt​ ​zij​ ​de website​ ​van​ ​de​ ​stichting​ ​up-to-date.​ ​De​ ​penningmeester​ ​maakt​ ​de​ ​financiële​ ​verslagen​ ​op.

Het bestuur van Stichting Even Anders heeft een ‘privacy policy’ opgesteld waarin uitvoering wordt gegeven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt deze ‘privacy policy’ hier downloaden.

Interreligieuze kalender

juli 2024
M D W D V Z Z
« jun   aug »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031