Donatie Netwerk DAK

Met het project ‘Zingeving in en buiten het inloophuis’ zetten we in op begeleiding, ondersteuning en zingeving van de lokale werkplekken. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de grote nood op het gebied van eenzaamheid en zingeving. Kerken en andere zingevende verbanden zijn niet vanzelfsprekend meer aanwezig in het leven van mensen. Mensen kunnen niet zomaar ergens terecht met hun verhaal en sommigen lopen vast met hun levensvragen. Bij ouderen speelt dit, maar ook bij kwetsbare mensen die in hun leven veel tegenslag hebben gehad. Het belang van zingeving wordt meer en meer onderkend als aspect van een gezond leven. Inloophuizen en plekken voor buurtpastoraat en straatpastoraat hebben geestelijke steun expliciet in hun missie staan. Straatpastoraat biedt geestelijke steun bij levensbeschouwelijke en zingevingsvragen. Buurtpastoraat biedt hulpverlening en pastoraat bij crises temidden van een breder aanbod. Bij inloophuizen gaat het om aandacht en ontmoeting, de doelgroep zijn eenzame en geïsoleerde mensen, mensen met psychische problemen, dak- en thuislozen. Mensen uit de doelgroep gaan vaak een rol spelen als vrijwilliger. De beroepskrachten zijn vaak theologisch geschoold. Deze theologische geschoolde medewerkers beschikken over de vaardigheden om over levensvragen en zingeving te spreken en om te werken met rituelen en symbolen. Ze staan dicht bij de leefwereld van kwetsbare mensen. Met hun aanpak sluiten ze aan bij de vragen van kwetsbare mensen, bouwen relaties op. Zij werken met getrainde vrijwilligers. Tijd en aandacht is hun devies. Buurtpastores en straatpastores gaan op zoek naar mensen op straat en in de wijk. Inloophuizen hebben een aanbod, dat zich overigens niet alleen tot ouderen beperkt. Steeds wordt er gewerkt aan een relatie, is er tijd voor het levensverhaal en wordt er op een goede manier ingegaan op levensvragen. Zie ook www.netwerkdak.nl.

  • Project details

  • Cluster: Zoveel hoofden, zoveel zinnen
  • Status: Actief
  • Donatie(s): €4.500,–