Donatie Netwerk Nieuw Rotterdam

Netwerk Nieuw Rotterdam (www.netwerknieuwrotterdam.nl) is een jongeren vrijwilligersorganisatie met als doel om jongeren te inspireren en activeren om zich in te zetten voor eenzame en kwetsbare Rotterdammers. Jongeren ontdekken hoe leuk en  tegelijkertijd vanzelfsprekend het is om iets goeds te doen voor een ander. Op die manier geven wij jongeren een diepere zin van het leven door van betekenis te zijn voor anderen en zijn wij een aanvulling op maatschappelijke organisaties en gezondheidsinstellingen.  Wij geloven dat jongeren de oplossing zijn voor een Rotterdamse samenleving waarin wordt omgezien naar eenzame en kwetsbare Rotterdammers. Daarom inspireren en activeren we jongeren tussen de 12 en 27 jaar van alle verschillende culturele en religieuze achtergronden en faciliteren wij hulpactiviteiten waarin zij van betekenis kunnen zijn voor een ander. Zodoende leren zij hoe leuk en tegelijkertijd vanzelfsprekend het is om  naar een ander om te zien.  Onze jongeren hebben verschillende culturele en religieuze achtergronden en dat is een toegevoegde waarde!  Er zijn bijvoorbeeld jongeren met een islamitische, christelijke, hindoestaanse, atheïstische of boeddhistische achtergrond die landen uit de hele wereld vertegenwoordigen. Het is fantastisch om te zien hoe “goed doen” voor Rotterdam een overkoepelende waarde is die jongeren verbindt en een eenheid laat vormen. Belangrijk in een tijd waar er juist zoveel nadruk gelegd wordt op de verschillen waardoor er juist zo veel spanningen in de samenleving ontstaan. Tegelijkertijd bereiken wij ook veel jongeren die juist op zoek zijn naar zingeving. Jongeren die geen levensovertuiging hebben en weinig nadenken over de zin van het leven. Deze jongeren bieden wij een betekenisvol bestaan.

Join the Club is een nieuw project van Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam. Dit project heeft als doel jongeren tussen de 16 en 27 jaar van allerlei verschillende culturele en religieuze achtergronden een plek te bieden waar ze bij kunnen horen, vrienden maken en zichzelf ontwikkelen. Alle jongeren zijn welkom, maar wij leggen een extra focus op eenzame en kwetsbare jongeren. We organiseren diverse bijeenkomsten waaronder inspirerende sessies, gespreksgroepen, trainingen en ontmoetingsactiviteiten waarin wij vriendschappen stimuleren en maatschappelijke thema’s centraal stellen. Daarnaast worden jongeren ingezet als vrijwilliger om deze club mogelijk te maken. Door middel van dit project werken we aan een oplossing voor drie maatschappelijke problemen:  eenzaamheid onder jongeren, polarisatie en hyperindividualisme.

  • Project details

  • Cluster: Zoveel hoofden, zoveel zinnen
  • Status: Actief
  • Donatie(s): €10.000,–; €10.000,–; €10.000,–