Donatie Stichting Deo Volente

Deo Volente schrijft eind 2016 een brief naar verschillende organisaties en personen waarin ze voor 4 jaar financiële middelen beschikbaar stelt met als doel een betere profilering van de geestelijke verzorging te bewerkstelligen. In 2016 vinden verschillende gesprekken plaats tussen de aangeschreven organisaties. De missie wordt omschreven als: Een betere inbedding van geestelijke verzorging als specifieke vorm van begeleiding die een bijdrage levert aan de ondersteuning van zingeving en welzijn van mensen en gericht is op het bieden van ruimte voor persoonlijk onderzoek naar existentiële thema’s. Geestelijke zorg is zorg voor mensen met levensvragen. Levensvragen raken aan inspiratie, levensbeschouwing, spiritualiteit en waarden. Meestal kun je voor deze vragen terecht bij je vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega’s of een (geloofs)gemeenschap. Als dit netwerk ontbreekt of niet de juiste plek is waar je je ‘ei’ kwijt kunt, kun je ondersteuning vinden bij vrijwilligers en professionals. Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. De geestelijk verzorger begeleidt en ondersteunt mensen met vragen rondom zingeving en welzijn en richt zich op het bieden van ruimte voor persoonlijk onderzoek naar existentiële thema’s.  Zie ook: www.geestelijkeverzorging.nl.

Iedereen levert wel eens geestelijke zorg.  Sommigen zijn geestelijk verzorger van beroep.

  • Project details

  • Cluster: De kunst van zingeving
  • Status: Actief
  • Donatie(s): €5.000,–; €5.000,–; €5.000,–; €5.000,–