Een mens wordt gedragen door de anderen

Het bestuur richt zich sinds 2018 op het onderwerp ‘Barmhartigheid in de Zorg’. Door middel van korte interviews willen we op een eigen manier aandacht vragen voor onze boodschap. De (oud- en huidige) bestuursleden van Stichting Even Anders vertellen hoe zij vanuit hun geloof of spiritualiteit aankijken tegen compassie in de zorg. Compassie is het centrale thema dat elke religie of spiritualiteitsstroming in zich bergt; uitstrekken naar de ander. Daarom heet de titel van dit project dan ook ‘Een mens wordt gedragen door de anderen’. Gedragen in het lijden dat gevoeld wordt. Gedragen in de behoefte aan nabijheid van de anderen. Gedragen in de zorg die nodig is. Met de filmpjes krijgt men een kaleidoscoop aan belangrijke richtingen die juist in de zorg vandaag de dag zo hard nodig zijn omdat we daar zoeken naar betekenis. De films worden opgenomen op een speciale locatie die betekenis toevoegt aan het interview.

  • Project details

  • Cluster: Barmhartigheid, hoezo?!