Podcast serie

Binnen de gezondheidszorg zien we dat er door verschillende zienswijzen, waarden, culturen en religies soms fricties en ethische dilemma’s ontstaan. We willen met een eigentijds product (toekomstige) zorgverleners bewust maken van hun eigen denkpatronen, en hen inzicht geven in welke andere waarden en overtuigingen aan bepaalde keuzes of handelingen ten grondslag liggen. Hierdoor worden zorgmedewerkers hopelijk geïnspireerd om buiten hun eigen kaders te denken door meerdere kanten te belichten van religieuze en culturele dilemma’s in de zorg. In deze 9-delige podcastserie bespreken we verschillende, veelvoorkomende en herkenbare casuïstiek. De inzichten zijn direct bruikbaar in de dagelijkse zorgpraktijk. De podcasts zijn eenvoudig te beluisteren onderweg, tijdens het sporten of anderszins. Ook zijn de podcast in te zetten bij trainingen of debatten. Bij de podcasts ontwikkelen we gespreks- en debatvragen zodat zorgverleners de casus en zienswijzen met elkaar kunnen (na)bespreken. De serie is gemaakt door het bedrijf “Huis van Chesed” (www.huisvanchesed.nl) van geestelijk verzorger Marije Vermaas, in samenwerking met Stichting Even Anders, Reliëf, Studio Ongehoord en anderen.

Podcast 9

Podcast 9. Het dilemma in deze podcast: Wat als je collega andere (geloofs)overtuigingen heeft en dit naar jouw mening te veel uitdraagt tijdens het werk? In deze podcast gaat Marije Vermaas in gesprek met geestelijk verzorgers Margot Mulders en Myriam Braakhuis. Lees de bijbehorende lesbrief.

Podcast 9 – Eigen overtuigingen op het werk

Podcast 8

Het dilemma in deze podcast: Een jeugdarts heeft het vermoeden dat jongetje Ramesh een stoornis heeft in het autismespectrum. Zijn ouders (van Surinaamse afkomst) willen hier niets van weten en willen ook geen doorverwijzing. Wat kan de jeugdarts doen? In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met jeugdarts Machteld Rijken en ervaringsdeskundige Sheila Makhan. Lees de bijbehorende lesbrief.

Dilemma 8 – Jeugdarts maakt Autisme in Surinaamse Cultuur bespreekbaar

Podcast 7

Het dilemma in deze podcast: Een joodse oudere mevrouw is ernstig ziek. Haar curatieve chemotherapie wordt in het ziekenhuis geëindigd. De familie van de mevrouw belt de huisarts voor een second opinion. Wat kan de huisarts doen? In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met Heleen Brehler (huisarts en onderzoeker) en Eline Arisse (humanistisch geestelijk verzorger). Lees de bijbehorende lesbrief.

Dilemma 7 – Behandeling Voortzetten?

Podcast 6

Het dilemma in deze podcast: Meneer Rahaman is 89 jaar, van Surinaams-Hindoestaanse komaf en woont in een verpleeghuis. Hij is weduwnaar en heeft zes kinderen. Meneer Rahaman heeft steeds minder vaak zin in eten. De zorg vermoedt dat het einde van zijn leven in zicht komt. De kinderen maken dagelijks eten voor hun vader. Wanneer ze zien dat de zorg hem dat niet altijd meer aanbiedt, komen ze vaker om hem te helpen met eten, soms haast tegen zijn zin in. In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met Karan Gokoel (geestelijk verzorger en psycholoog) en Tim van Iersel (geestelijk verzorger en ethicus). Lees de bijbehorende lesbrief.

Dilemma 6 – Verplicht Eten?

Podcast 5

Het dilemma in deze podcast: Een hindoestaanse moeder komt met haar dochter bij de huisarts. De huisarts vermoedt psychosociale problematiek bij dochter. Hulp in deze hoek wordt echter geweigerd. Wat kan de arts doen? In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met basisarts Lin Tjiook en Kiran Ramlakhan, adviseur bij Pharos. Lees de bijbehorende lesbrief.

Dilemma – Psychosociale problemen

Podcast 4

Het dilemma in deze podcast: Een gelovige vrouw weigert pijnmedicatie in haar terminale fase, ondanks dat zij hevig pijn lijdt. Ook haar twee zonen staan achter haar beslissing. De medicatie heeft als bijwerking dat dit het leven verkort, zo geven ze aan, we mogen niet op de stoel van God gaan zitten. Hoe ga je hiermee om als zorgteam?
In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met psychosociaal verpleegkundige Margreet Meuleman en Rineke Heij, adviseur van NPV-Zorg voor het Leven (Nederlandse Patiëntenvereniging). Lees de bijbehorende lesbrief.

Dilemma – Pijnmedicatie weigeren

Podcast 3

Het dilemma in deze podcast: Een verloskundige merkt dat er geen kinderwens meer is bij haar cliënte die zwanger is van haar zesde kind. Toch wil cliënte in de toekomst geen anticonceptie gebruiken vanwege geloofsredenen. Hoe ga je hier als zorgverlener mee om? In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met verloskundige Elzemarie Witzier en Rineke Heij, adviseur van NPV-Zorg voor het Leven (Nederlandse Patiëntenvereniging).  Lees de bijbehorende lesbrief.

Dilemma – Anticonceptie

Podcast 2

Het dilemma in deze podcast: moet de huisarts, tegen de wens van de familie in, een tolk inschakelen om haar cliënt te vertellen dat ze niet meer beter wordt? In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met huisarts Clara van den Dool en islamitisch geestelijk verzorger Mualla Kaya. Lees de bijbehorende lesbrief.

Dilemma – Tolk inschakelen

Podcast 1

Het dilemma in deze podcast; moet je een cliënt verplichten om een hoofddoek te dragen en halal te eten omdat de familie dat wil? In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met vrijwilligster en trainer Christien Begemann (zinnigzorgen.nl) en islamitisch geestelijk verzorger Mualla Kaya. Lees de bijbehorende lesbrief.

Dilemma – Hoofddoek Weigeren

Status:  Voltooid

Donaties: €5.000,–; €8.195,05

  • Project details

  • Cluster: Zoveel hoofden, zoveel zinnen