De Helpende Hand, de verborgen geschiedenis van de gezinszorg in Nederland

De Helpende Hand, de verborgen geschiedenis van de gezinszorg in Nederland, geschreven door Eva Vriend (Uitgeverij Balans, januari 2016, 247 pagina’s) door Adri Verweij, juli 2016

Eva Vriend verstaat de kunst de lezer mee te nemen op een pelgrimstocht door de bewogen en rijke geschiedenis van de gezinszorg in Nederland. Gesteund door een beurs van het Nederlands Letterenfonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten dwaalt zij door de jaren, de eeuwen, op zoek naar de dames die de zorg vorm gaven, al of niet uitgedost in uniformen van hun tijd; per fiets of met een autootje waarmee zij langs kwamen om hun diensten aan te bieden. Dit deden zij aanvankelijk gratis en later tegen een bescheiden vergoeding.

De illustraties zijn even zovele boeiende halteplaatsen op haar ontdekkingstocht. Al lezend kom je op plekken waar je je in een lang vervlogen actualiteit waant. Zo groeit gaandeweg de achting voor de inhoud van dit belangrijke werk en de onderliggende drijfveren. En zoals bij een echte pelgrimstocht: toeristische motieven worden religieuze noties die gelden tot op de dag van vandaag. Een bedevaart die van harte aanbevolen kan worden voor ieder die zich vandaag beroepshalve of als vrijwilliger in de zorg wil bewegen.