Eenzaamheid, noodlot en uitdaging (1994)

Eenzaamheid is een heel persoonlijke ervaring van lijden onder gemis aan goede en voldoende relaties met andere mensen. Zorgverleners wordt in deze brochure enig inzicht verschaft over het ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid. Tevens wordt getracht zo concreet mogelijke adviezen te geven opdat de eenzaamheid die zij bij anderen ontmoeten, hanteerbaar wordt en mogelijk zelfs verdwijnt. De brochure werd geïllustreerd door Elly Prinsen-van der Most.  U kunt deze brochure openen door hier te klikken.