Even Tijd Nemen (2006)

Zowel de professional als de mantelzorger wordt geconfronteerd met levensvragen en zingevingsvragen. Niet alleen de vragen van degene die verzorgd wordt, maar ook vaak een confrontatie met de eigen vragen. Het bezig zijn met deze vragen kan een stimulans zijn om in de zorg te gaan werken. De foto’s zijn gemaakt door Gerdien Wolthaus Paauw. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.