Haagse Waardigheid, vijf jaar Platform Dood gewoon in Den Haag in woord en beeld

Haagse Waardigheid, vijf jaar Platform Dood gewoon in Den Haag in woord en beeld, geschreven door Wout Huizing (te bestellen via www.doodgewoonindenhaag.nl, 160 pagina’s) door Paul van Mansum, mei 2017

Haagse Waardigheid is een bijzonder boek – zeker om gerecenseerd te worden bij een landelijke vereniging als Stichting Even Anders, Spiritualiteit in Zorg. Het beschrijft een lokaal, plaatsgebonden initiatief over een periode van vijf jaar en is niet via de gewone boekhandel verkrijgbaar. Waarom dan deze recensie? Omdat het boek prachtig beschrijft hoe een verrassend initiatief van de lokale overheid allerlei partijen betrekt bij het thema ‘Waardigheid rondom het sterven’ en onderling (ver)bindt. Van kerken, zorgaanbieders tot uitvaartverzorgers praten en denken mee, gefaciliteerd door het gemeentebestuur.

Wat is waardig sterven? Het Platform Dood gewoon in Den Haag wil stem geven aan de grote diversiteit in visies en ervaringen van Hagenaars ten aanzien van deze vraag. Het tweede hoofdstuk ‘Sterven in Den Haag’ is exemplarisch voor een goede voorbereiding van een gesprek over waardig sterven met relevante cijfers en inventarisaties: waar hebben we het over?

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens beschreven hoe men in Den Haag de afgelopen vijf jaar rond dit thema heeft (samen)gewerkt: met netwerkbijeenkomsten, koffieochtenden, een expertmeeting over levensverhalen en dus dit boek! Andere hoofdstukken zijn meer verdiepend van inhoud: ‘De dood een taboe’ (hoofdstuk 4) – over de dood en overlijden door de eeuwen heen, ‘Verhaalkunst, een theoretisch kader’ (hoofdstuk 5) en ‘De vergeten buur’ (hoofdstuk 6) over het signaleren van eenzaamheid en het organiseren van steun bij het stervensproces. In hoofdstuk 7 wordt de balans opgemaakt van 5 jaar Platform Dood gewoon in Den Haag.

In het boek ook veel prachtige interviews, waarin de veelkleurigheid van de Haagse bevolking tot zijn recht komt. Aangevuld met mooie illustraties een inspirerend boek om in te lezen en te bladeren. En om niet-Hagenaars te stimuleren in hun eigen omgeving ook zo’n waardevol samenwerkingsverband te starten!