Handboek geestelijke verzorging voor hindoes

Handboek geestelijke verzorging voor hindoes, geschreven door Haridat Rambaran, Bikram Lalbahadoersing, Attry Ramdhani en Sieta Motiram Sharma (Uitgeverij Parthenon, mei 2015, 230 pagina’s) door Lal Goerdayal, januari 2016

In mei 2015 verscheen het “Handboek geestelijke verzorging voor hindoes” waarin op treffende manier de contouren van professionele geestelijke hulp aan hindoes in kaart wordt gebracht. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van hindoes in Nederland. Praktijkvoorbeelden zijn gekoppeld aan theoretische uitwerking van centrale begrippen en belangrijke thema’s uit het hindoeïsme. Het is de auteurs gelukt om op heldere manier centrale begrippen uit het hindoeïsme, een breedspectrale geloofsovertuiging, te beschrijven waardoor de lezer een helder beeld kan vormen van de culturele en religieuze beleving van hindoes. Door deze koppeling kunnen zorgverleners op prettige wijze zich oriënteren op adequate geestelijke hulpverlening die recht doet aan de culturele en religieuze beleving van hindoes. Zij kunnen met behulp van kennis van gebruiken, verhalen, tradities en rituelen van hun cliënten een weloverwogen plan trekken voor integrale zorg.

Bij hindoes bestaat een eeuwenoude traditie van geestelijke begeleiding waarbij onder andere bekwame goeroes (leraren) en familiehoofden de spirituele hulpzoekende helpen naar antwoorden op zijn levensvragen. De geïnstitutionaliseerde professie van de geestelijke hulpverlening is als zodanig een nieuw fenomeen voor hindoes in Nederland. Door de verschuiving van geestelijke verzorging van de huiselijke en familiesfeer naar professionele zorgverlening in zorginstellingen en zorginrichtingen ontstond een schreeuwende behoefte aan goed gedocumenteerd en leesbaar informatiemateriaal voor de geestelijke verzorging van deze doelgroep. Met de publicatie van dit boek hebben de auteurs gehoor gegeven aan deze roep.

In dit boek worden rituelen die verschillende levensfasen van een hindoe markeren behandeld. Rituelen bij het overlijden zijn breder uitgewerkt omdat de geestelijke verzorgers bij het nemen van afscheid een belangrijke taak vervullen. Het boek wordt afgesloten met praktijkvoorbeelden bij zorginstellingen, justitiële instellingen en bij de krijgsmacht. Met grote zorg hebben de auteurs een handzaam, goed leesbaar en prima gedocumenteerd handboek voor de geestelijke verzorging voor hindoes geschreven. Hiervoor verdienen zij dubbel en dwars lof. De lange geraadpleegde literatuurlijst getuigt van een goede voorbereiding en gedegen informatieverschaffing voor dit handboek. Zeer welkom is de verklarende woordenlijst aan het eind van het boek waardoor de zoektocht naar de betekenis van de woorden in het Hindi danig wordt verkort.

Dit boek is een must , niet alleen voor de geestelijke verzorgers maar ook voor studenten op hogescholen en voor hindoes die elkaar in het dagelijkse leven onderling geestelijke steun willen bieden.