In Dialoog met mensen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen

In Dialoog met mensen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen, geschreven door Berry van Oers (Uitgave van SRKK (Bisschoppenconferentie Nederland) 2015, 160 pagina’s) door Adri Verweij, augustus 2016

Dit boek (met een voorwoord van Willem Jacobus Kardinaal Eijk) is een positiebepaling hoe katholieken dienen te reageren op de aanwezigheid in de samenleving van mensen met een andere godsdienstige achtergrond. Het baseert zich op documenten uit de rooms-katholieke traditie; met name op teksten over interreligieuze dialoog van het Tweede Vaticaans Concilie. Hierin wordt op de eerste plaats verwoord dat God de God is van alle mensen. Elke mens is dan ook beelddrager van God. Vandaar de oproep met allen in dialoog te gaan en open te staan voor al het goede dat zij aantreffen bij andersgelovigen. Tegelijk is dit het uitgangspunt voor godsdienstvrijheid. Een gegeven dat uitmondt in een pleidooi voor respectvolle co-existentie.

Het moge duidelijk zijn dat in deze positiebepaling wordt afgezien van een dominante (katholieke) cultuur die eeuwenlang bepalend was. Er blijkt ruimte voor een proces van participatie en verrijking met positieve bijdragen van de diverse culturen. Een pleidooi voor interreligieuze dialoog waarin de rooms-katholieke kerk aansluit bij de integratie-bevordering waar ook de burgerlijke overheid pleit. Juist in een tijd van toenemende radicalisering een behartenswaardig en waardevol advies.