In Goede Handen (2003)

Deze uitgave wil een stimulans zijn tot (en een bijdrage zijn in) palliatieve zorg voor stervenden. Welke problemen en noden ervaren stervenden? Wat kan een zorgverlener voor de stervende betekenen? Hoe kun je een ander nabij zijn in dit belangrijke proces in het leven: de overgang naar de dood? De foto’s zijn gemaakt door Hans Dornseiffen. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.