Over Leven (2001)

Er is een verandering gekomen in de wijze van omgaan met mensen die een psychiatrische beperking hebben. Dit houdt in dat er naar gestreefd wordt om deze mensen zoveel mogelijk in hun woonsituatie op te vangen. Dit betekent dat er extra druk komt op de thuiszorg, die (mede) deze mensen opvangt. Elly Prinsen-van der Most is de illustratrice. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.