Spiegels

Spiegels, geschreven door Ingeborg Hendriks (Levendig Uitgever 2016, 64 pagina’s) door John van den Hout, november 2016

Het is een mooi uitgevoerd kijk- , lees- en ontdekboek en behandelt vanuit de verschillende religies vier thema’s:

  • Verborgen werkelijkheid;
  • Spiegel van de geest;
  • Spiegeleffect;
  • De hele wereld een spiegel.

Het boek is geschreven vanuit het perspectief dat religies er juist zijn om te verbinden en niet om te verdelen. De Latijnse vertaling van religie is feitelijk ( ‘re’ – opnieuw en ‘ligare’ – verbinden).

Zowel de beelden als de woorden zijn goed bij elkaar gebracht rondom de thema’s en middels de bekende pictogrammen wordt ook duidelijk gemaakt vanuit welke religieuze traditie de verhalen en uitspraken afkomstig zijn.

Het hoofdstuk ‘Verborgen werkelijkheid’ raakt het mysterie van het leven aan; ‘de Spiegel van de geest’ vertelt over de gedachten en de gevoelens; ‘Spiegeleffect’ draagt de kracht van de liefde in zich; en tot slot ‘De hele wereld een spiegel’ maakt veel duidelijk over eenheid en verbondenheid.

Het is een toegankelijk boek wat opgepakt wordt om beelden en woorden te verbinden met de eigen gemoedstoestand. Het brengt als het ware een verdieping, een verrijking aan. Daarnaast is het ook een informatief boek over tradities en maakt het wel nieuwsgierig. Als zodanig is het boek zelf dus ook een spiegel. Je kunt er letterlijk mee naar binnen kijken. Je kunt het openslaan op elke willekeurige bladzijde en dan in de spiegel van die bladzijde kijken en bedenken dat deze spiegel juist jou wat wil vertellen. Je kunt vervolgens nog beter kijken in die spiegel en de beelden en woorden laten indalen in je geest, in je lichaam. Vanuit dit perspectief vind ik het een troostrijk boek.

Het is wel van belang dat het boek zichtbaar, binnen handbereik ligt en niet wordt weggezet in een boekenkast. Als zodanig is het ook een spiegel, je kunt er in het voorbijgaan even snel in kijken en ook stilstaan om nog even beter te zien.

Ergens in het boek staat een wijs Japans gezegde dat de essentie van het boek typeert:

De wereld is als een spiegel.
Als je erin lacht, lacht hij terug.