Weer Zin Krijgen ( 2004)

Het omgaan met sterven is heel moeilijk. Overal en in alle culturen wordt gezocht naar een manier om het verlies niet weg te duwen maar het een plaats te geven in het leven van hen die achter blijven. Naast het verlies dat ontstaat wanneer een naaste is overleden, komt ook het verlies van een partner door echtscheiding aan de orde; evenals verlies van werk door ziekte of ontslag. De foto’s zijn gemaakt door Gerdien Wolthaus Paauw.  U kunt deze brochure openen door hier te klikken.