Werkboek Geloven in Zorg (2001)

We verschillen van elkaar wat betreft cultuur, geloof, opvoeding en sociale achtergrond. In de omgang met elkaar gaat het er om rekening te houden met de ander, en diens denkbeelden en gevoelens te respecteren. Dat geldt ook in de gezondheidszorg. Hierbij wordt uitgegaan van de opvatting dat goede zorg oog heeft voor de mens in al zijn aspecten. Dit boek geeft een schat aan achtergrondinformatie over verschillende wereldreligies, mensvisies en culturen. Doel van het boek is enerzijds informatie te geven, anderzijds vaardigheden te ontwikkelen in het omgaan met het eigene van elke zieke die zorg ontvangt.